KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Bibliografia
  1. Cialdini, R. "Wywieranie wpływu na ludzi" Gdańsk 1999
  2. Hindle, T. "Skuteczne negocjacje" Warszawa 2000
  3. Ilich, J. "Wygrywanie negocjacji" Poznań 1999
  4. Maxwell, J. "Być liderem czyli jak przewodzić innym" Warszawa
  5. Mietzel, G. "Wprowadzenie do psychologii" Gdańsk 1999
  6. Sillamy, N. "Słownik psychologii" Katowice 1995
  7. Strelau, J. "Psychologia. Podręcznik akademicki" Gdańsk 2000
  8. Zasoby internetu