Od 2007 roku prace licencjackie są obowiązkowe

Głównych postanowień deklaracji podział

System boloński to proces zmian szkolnictwa wyższego w 29 krajach Europy zapoczątkowany podpisaniem Deklaracji Bolońskiej 19 czerwca 1999 roku. Jego celem było podniesienie rangi, prestiżu szkół europejskich w porównaniu do tych amerykańskich. Jednym z najważniejszych postanowień Deklaracji był podział studiów na trzy etapy.

Zbudowanie systemu kształcenia

Pierwszym z nich są studia licencjackie (I stopnia), na których studenci piszą prace licencjackie. Ich ukończenie oznacza prawo do posługiwania się tytułem zawodowym licencjata i możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Stworzenie takiego systemu kształcenia wpisuje się w ideę edukacji ustawicznej (przez całe życie) oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Twórcy zadanie zbadać dany

Prace licencjackie są kilkudziesięciostronicowymi publikacjami, które ujmują pewien temat w sposób naukowy. Ich twórcy mają za zadanie zbadać określony problem i jego wpływ na określoną dziedzinę życia. Dokonują tego poprzez badania, analizę źródeł różnego rodzaju, do których muszą dotrzeć samodzielnie (możliwa jest pomoc promotorów).

Ma formę spotkania komisją złożoną

Po napisaniu prac licencjackich przychodzi czas na ich obronę, czyli egzamin dyplomowy. Ma on postać spotkania z komisją złożoną z pracowników naukowy ch wydziału, w trakcie którego kandydat odpowiada na pytania związane z programem studiów oraz samym dziełem. Z reguły zadawane są minimum trzy pytania (po jednym z: dziedziny, w jakiej specjalizował się student, kierunku studiów oraz tematyki utworu).

{artykul_img}
Korporacji genialnie rozpoczynająBardziej intensywnie online możemy odnaleźć oferty korporacji, trudniących się wytwarzaniem wtórych fachowych sprzętów oraz maszyn. Takie korporacji ...
{artykul_img}
Umiejętnościami, talentem przejażdżkiPrzekonanie sprawdzianu na prawo jazdy nie oznacza, iż od tego momentu staliśmy się ciekawym kierowcą. Poza umiejętnościami, talentem do jazdy, który ...
{artykul_img}
Zwrócić wzglądCzy wiesz, iż podlewanie ogródków wymaga stałego źródła zasilania? Wydawałoby się to niemożliwe, albowiem i co ma jedno do drugiego, czyli woda do prądu, zaś zdaje się,

Od 2007 roku prace licencjackie są obowiązkowe