KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Od 2007 roku prace licencjackie są obowiązkowe

Głównych postanowień deklaracji podział

System boloński to proces zmian szkolnictwa wyższego w 29 krajach Europy zapoczątkowany podpisaniem Deklaracji Bolońskiej 19 czerwca 1999 roku. Jego celem było podniesienie rangi, prestiżu szkół europejskich w porównaniu do tych amerykańskich. Jednym z najważniejszych postanowień Deklaracji był podział studiów na trzy etapy.

Zbudowanie systemu kształcenia

Pierwszym z nich są studia licencjackie (I stopnia), na których studenci piszą prace licencjackie. Ich ukończenie oznacza prawo do posługiwania się tytułem zawodowym licencjata i możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia. Stworzenie takiego systemu kształcenia wpisuje się w ideę edukacji ustawicznej (przez całe życie) oraz gospodarki opartej na wiedzy.

Twórcy zadanie zbadać dany

Prace licencjackie są kilkudziesięciostronicowymi publikacjami, które ujmują pewien temat w sposób naukowy< /strong>. Ich twórcy mają za zadanie zbadać określony problem i jego wpływ na określoną dziedzinę życia. Dokonują tego poprzez badania, analizę źródeł różnego rodzaju, do których muszą dotrzeć samodzielnie (możliwa jest pomoc promotorów).

Ma formę spotkania komisją złożoną

Po napisaniu prac licencjackich przychodzi czas na ich obronę, czyli egzamin dyplomowy. Ma on postać spotkania z komisją złożoną z pracowników naukowych wydziału, w trakcie którego kandydat odpowiada na pytania związane z programem studiów oraz samym dziełem. Z reguły zadawane są minimum trzy pytania (po jednym z: dziedziny, w jakiej specjalizował się student, kierunku studiów oraz tematyki utworu).