Nanosimy poprawki na prace licencjackie w programie Word

W dzisiejszych czasach, większość dokumentów tekstowych tworzonych jest na komputerze, przy użyciu programów do edycji tekstu. Najpopularniejszy wśród nich jest oczywiście program Word, który co jakiś czas wzbogacany jest o nowe funkcje, dzięki czemu możliwe jest dużo łatwiejsze korzystanie z niego przez każdego użytkownika, niezależnie od stopnia zaawansowania znajomości programu.

Udoskonalenia w Wordzie są odpowiedzią producentów na potrzeby użytkowników, którzy programu tego używają nie tylko do tworzenia krótkich tekstów, lecz także obszernych prac, na przykład o charakterze naukowym. Prace licencjackie czy magisterskie muszą mieć określony, profesjonalny wygląd, często powinny zawierać też rozmaite elementy dodatkowe, jak tabele czy wykresy.

Z tego też względu, Word dokonuje coraz to nowych aktualizacji, ułatwiających korzystanie z programu nawet tym osobom, którym nauka obsługi komputera przychodzi z trudnością. Jedną z takich aktualizacji, szczególnie przydatnych dla studentów piszących prace licencjackie i magisterskie, jest możliwość rejestrowania zmian.

Funkcja "śledź zmiany" dostępna jest w polu "recenzja". Pozwala użytkownikom programu Word na obserwowanie zmian dokonywanych w tekście, dodawanie komentarzy do określonych akapitów czy zdań. Jest to szczególnie przydatne, gdy dopiero pracujemy nad nadaniem ostatecznego kształtu naszej pracy i przesyłamy promotorowi poszczególne jej fragmenty do sprawdzenia.

Promotor może na tekst nanieść widoczne dla studenta zmiany, a także dodać komentarze, uwagi, propozycje, do których piszącemu będzie się łatwiej odnieść. Śledzenie zmian jest też znakomitym rozwiązaniem w przypadku, gdy prosimy kogoś o sprawdzenie naszej pracy licencjackiej pod kątem językowej poprawności.

Błędy są poprawiane, a całe wyrazy czy zdania oznaczane innym kolorem w taki sposób, by można je było łatwo wychwycić w tekście. Dodatkowo, w zależności od liczby osób nanoszących w ten sposób poprawki, można przypisywać poszczególnym recenzentom określone kolory, tak, aby dla autora tekstu widoczna była zarówno wersja pierwotna, jak i ta z poprawkami kolejnych osób.

Jest to duże udogodnienie, szczególnie, jeśli przypomnimy sobie, jak do tej pory wyglądało nanoszenie poprawek na tekst. Aby promotor pracy licencjackiej mógł uwzględnić swoje komentarze, często musiał pisać na osobnych kartkach swoje zastrzeżenia, gdyż w konkretnym fragmencie tekstu na jego uwagi nie było miejsca.

Często okazywało się, że marginesy są zbyt małe na rozbudowany komentarz. Co więcej, nawet niewielkie podkreślenia w tekście sprawiały, że stawał się on nieczytelny, a do wielu komentarzy trudno się było odnieść, gdyż nie było wiadomo, których zdań dotyczą.

W przypadku korzystania z funkcji rejestrowania zmian, problemów z czytelnością tekstu i poprawek nań nanoszonych nie będzie. Komentarze nie zaburzają wyglądu tekstu głównego, a sam autor może zdecydować, czy chce widzieć etapy nanoszenia poprawek, czy też dokument już po adiustacji.

Osoby piszące prace licencjackie i magisterskie, muszą być szczególnie wyczulone nie tylko na kwestie poprawności merytorycznej, lecz także językowej, gdyż błędy - zwłaszcza ortograficzne - mogą doprowadzić nawet do tego, że praca nie zostanie dopuszczona do obrony. Dlatego też studenci chętnie korzystają z pomocy osób, które posługują się poprawną polszczyzną. Włączana jednym kliknięciem rejestracja zmian, pozwoli w większym stopniu zdać sobie sprawę z tego, jak wiele błędów robimy.

{artykul_img}
Korporacji genialnie rozpoczynająBardziej intensywnie online możemy odnaleźć oferty korporacji, trudniących się wytwarzaniem wtórych fachowych sprzętów oraz maszyn. Takie korporacji ...
{artykul_img}
Umiejętnościami, talentem przejażdżkiPrzekonanie sprawdzianu na prawo jazdy nie oznacza, iż od tego momentu staliśmy się ciekawym kierowcą. Poza umiejętnościami, talentem do jazdy, który ...
{artykul_img}
Zwrócić wzglądCzy wiesz, iż podlewanie ogródków wymaga stałego źródła zasilania? Wydawałoby się to niemożliwe, albowiem i co ma jedno do drugiego, czyli woda do prądu, zaś zdaje się,

Nanosimy poprawki na prace licencjackie w programie Word