KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Prace licencjackie a różne materiały pomocnicze

Pisząc pracę dyplomową, korzystamy zawsze z wielu rozmaitych materiałów. To właśnie one pozwalają nam np. na sformułowanie hipotez badawczych i opracowanie części teoretycznej, która to powinny posiadać wszystkie prace licencjackie i magisterskie.

Oczywiście zarówno prace licencjackie jak i magisterskie są pracami stricte naukowymi. Oznacza to, że każdą naszą hipotezę musimy odpowiednio uzasadnić. w tym celu należy powołać się chociażby na cenione branżowe publikacje uznanych autorytetów. Nie zaszkodzi z ich książek wynotować szczególnie trafnych cytatów. Naturalnie musimy zaznaczyć, że są to cytaty, aby nie zostać oskarżonymi o plagiat.

Naturalnie możemy korzystać również czasopism. chodzi tutaj głównie o te, które cieszą się renomą w danej branży. Najlepiej byłoby upewnić się, czy znajdują się one na tak zwanej liście filadelfijskiej najbardziej cenionych czasopism o charakterze naukowym.

Znakomitym pomysłem jest również wykorzystanie zasobów internetu. Oczywiście odpowiednie serwisy musimy wybierać w rozsądny sposób - najlepsze będą strony instytucji naukowych lub rządowych. Lepiej unikać korzystania z materiałów na stronach prywatnych - mogą być nieobiektywne.