KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Cechy skutecznego przywódcy tłumu
  • rządzi tłumem ten kto umie oddziaływać na jego wyobraźnię,
  • to znawca psychiki mas,
  • musi mieć autorytet nieformalny - wynikający z osobowości i wiedzy,
  • musi być człowiekiem czynu nie idei,
  • umiejętnie narzucać ideę,
  • wyczuć uczucia, udawać że je podziela, następnie próbować je zmienić,
  • zabijać krytycyzm,
  • posiadać prestiż, roztaczać urok i budzić podziw.

Wróć