KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Fazy negocjacji

Przygotowanie1. Przygotowanie się do rozmów: aspekt merytoryczny, psychologiczny, warunki fizyczne

2. Zdobywanie wiedzy o rozmówcach,

3. Dobór czasu i miejsca.

Prowadzenie4. Dobór stylu negocjacji

5. Licytacja: otwarcie, wymagania i ustępstwa,

Zamknięcie6. Zawieranie kontraktu
Wróć