KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Mówienie

Podczas negocjowania należy posługiwać się językiem:

  • prostym - tak abyśmy zostali jednoznacznie zrozumiani, pozostawiając mało miejsca dla interpretacji drugiej strony,
  • opisowym - aby w jak najszerszy, najbardziej obrazowy przedstawić nasze stanowisko,
  • przeciwnika (specjalistyczny) używając właściwych dla danej branży sformułowań, ułatwi to porozumienie się i uwidoczni nasz profesjonalizm i znajomość tematu.

W czasie negocjacji ważne jest także taktyczne milczenie, czyli operowanie przerwą .

Przerwę w rozmowach stosuje się kiedy tylko uzna się to za potrzebne, warto ją zrobić gdy:

  • w negocjacjach pojawia się nowa propozycja czy zaskakująca kwestia,
  • nie wiemy co odpowiedzieć na argument,
  • aby wywołać wrażenie niepewności u drugiej strony,
  • podczas negocjacji zbiorowych, gdy jeden z członków twojego zespołu negocjacyjnego dostrzegł coś, czego nie widzą inni,
  • rozważane jest ujawnienie nowych informacji, które według wcześniejszych ustaleń miały pozostać ukryte,
  • jeden z członków zespołu zaczyna robić coś, czego nie powinien.
Wróć