KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Zasady precyzyjnej komunikacji
  • szeroko zakresowe słuchanie,
  • czytelne wypowiadanie się,
  • posługiwanie się informacją niewerbalną,
  • kontrolowanie emocji własnych i rozmówcy.
Wróć