KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Przygotowanie do negocjacji

Najważniejszą częścią negocjacji, decydującą o ich późniejszym wyniku jest ich pierwsza faza :

 • analiza celów - własnych i drugiej strony,
 • określenie słabych i mocnych czynników,
 • analiza alternatyw,
 • definiowanie kwestii negocjacyjnych,
 • opracowanie obiektywnych kryteriów oceny,
 • przygotowanie propozycji rozwiązania problemu,
 • określenie jaką mamy swobodę decyzyjną w negocjacjach - czy mamy dosyć kompetencji decyzyjnych aby podjąć rozmowy,
 • o czym chcemy podczas rozmów powiedzieć, a jakie informacje zamierzamy ukryć,
 • jaką rolę chcemy zagrać i jakie wrażenie chcemy wywrzeć,
 • jak powinny wyglądać stosunki z drugą stroną po zakończeniu negocjacji,
 • gdzie mamy negocjować - ważną zasadą jest dążenie do rozmów na własnym terenie, jeżeli nie musimy nie należy negocjować przez telefon:
  • traci się możliwość wykorzystania wszystkich kanałów komunikacji,
  • nie można obserwować reakcji swojego rozmówcy,
  • nie można kontrolować, czy rozmówca jest skupiony,
  • można łatwo usłyszeć “nie",
 • ile mamy czasu,
 • czyjej pomocy będziemy potrzebować - mediator, ekspert i inn.,
 • w jaki sposób będziemy rozmawiać z drugą stroną,
 • wizualizacja - wyobrażenie prawdopodobnego przebiegu rozmów, przygotowanie odpowiedzi na trudne pytania, przewidzenie swoich zachowań, elementów gry negocjacyjnej do których będziemy dążyć.
Wróć