KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Techniki Negocjacji

Można wszystkich kluczowych

Dokładanie cegiełek - stopniowanie argumentów w oparciu o zasadę że najdłużej w pamięci zostaje nam pierwsze wrażenie oraz to co usłyszeliśmy na końcu. Nie należy wszystkich kluczowych argumentów przedstawiać na początku rozmowy - niektóre użyć później tak aby wywołać na przeciwniku wrażenie.

Dziegciu i miodu - podanie dobrej wiadomości na "osłodzenie" złej.

Na wyczerpanie - osiąganie małych zwycięstw - które w sumie złożą się na zwycięstwo które nie byłoby do osiągnięcia jednorazowo.

Zmiany tematu - taktyka rozmów polegająca na odejściu od głównego tematu aby przedstawić temat w innym świetle, omówić nowe argumenty - tak aby kolejne podjęcie głównego tematu miało inne, korzystniejsze dla nas podstawy.

Technika łącza - podjęcie negocjacji pośrednich przez przekonywanie osób trzecich do poglądów, które pozytywnie wpłyną na nastawienie przeciwników.

Gospodarza Talk-show - używanie twierdzeń i wyrażeń umożliwiających argumentowanie zmiany nastawienia drugiej strony bez zaprzeczania jej racjom :

  • "ale..."
  • "jednakże..."
  • "niemniej..." "jednak..."
  • "tylko że..."

Szkoda by było...- technika ta używana w końcowym etapie rozmów ma na celu podsumowanie i podkreślenie wagi dotychczasowych ustaleń - tak aby druga strona uświadomiła sobie że :

  • "rozwiązaliśmy już tyle spornych kwestii
  • doszliśmy do wspólnych
  • zadowalających rozwiązań i szkoda by było gdyby nasza praca została zaprzepaszczona przez ostatnią kwestię"

Wróć