KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Teorie dwutorowości perswazji

Model szans na rozpracowanie przekazu

W odróżnieniu od teorii sądów społecznych - która jest precyzyjna ale wąska oraz od procesualnego modelu perswazji - który jest nieprecyzyjny ale szeroki - "model szans na rozpracowanie przekazu" stara się wyjaśnić szeroki zakres zjawisk przy precyzyjnym przewidywaniu bez dodatkowych założeń.

Założenia modelu

Model ten zakłada, że zmiana postawy może zachodzić dwoma różnymi torami:

  • centralnym - przez staranne i przemyślane przetwarzanie informacji zawartej w przekazie, które dokonuje się kiedy przekaz wzbudzi przychylne reakcje poznawcze odbiorcy
  • peryferyjnym - przez powierzchowne zidentyfikowanie jakiegoś sygnału sugerującego pozytywny lub negatywny stosunek do stanowiska prezentowanego w przekazie a nie na rozważaniu merytorycznej wartości informacji.

Teoria ta upatruje zmianę zachowań jedynie w reakcjach poznawczych na przekaz jest to jednak pewne ograniczenie bo nie należy zapominać, że o skuteczności przekazu decydują również emocje wywołane w odbiorcy, które są często niezależne od treści przekazu.

informacji.