KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Grupowe podejmowanie decyzji

Grupowe podejmowanie decyzji może przynieść pozytywne skutki :

  • jest więcej informacji i więcej wiedzy,
  • może powstać więcej wariantów,
  • prawdopodobny jest wyższy stopień akceptacji ostatecznej decyzji,
  • może dojść do poprawy w porozumiewaniu się,
  • rozwiązując problem grupa będzie skłonna podjąć wyższe ryzyko niż jednostka.

Grupowe podejmowanie decyzji może mieć również wady:

  • proces trwa dłużej, a więc jest bardziej kosztowny,
  • mogą się pojawić decyzje kompromisowe wynikające z niezdecydowania,
  • grupa może zostać zdominowana przez jednostkę,
  • może się pojawić zjawisko myślenia grupowego gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszej decyzji (potrzebny jest krytycyzm, wolność wypowiedzi, przynajmniej jeden członek grupy powinien posiadać rolę "advocatus diaboli").
Wróć