KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Grupy w organizacji

W organizacji jaką jest firma mamy do czynienia z istnieniem grup formalnych i nieformalnych, nowoczesny menedżer musi radzić sobie z tym zjawiskiem, znać działania i efekty wywierania wpływu na grupę.

  1. Wywieranie wpływu na grupę
  2. Zwierzchnictwo nad grupą
  3. Zasady w postępowaniu z grupami
  4. Działania grupowe
  5. Grupowe podejmowanie decyzji