KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Komunikacja

Komunikacja - porozumiewanie się, relacja między jednostkami.

Komunikacja to w pierwszym rzędzie percepcja. Implikuje ona świadome lub nieświadome przekazywanie wiadomości przeznaczonych do poinformowania jednostki albo grupy odbiorców, jednak nie sprowadza się wyłącznie do tego.

W tym samym czasie gdy przekazywana jest informacja, odbywa się oddziaływanie wzajemne nadawcy i odbiorcy komunikatu oraz wytwarza się efekt zwrotny - sprzężenie zwrotne.

Mowa nie jest jedyną forma komunikacji, są nimi także mimika i gest. Porozumiewanie się nie ogranicza się do racjonalnych form wyrazu. Postrzega się więcej niż to co jest otwarcie komunikowane. Freud mówił wręcz o porozumiewaniu się podświadomości z podświadomością, rozumiejąc przez to, że jednostki potrafią postrzegać subtelne znaki, których sobie jasno nie uświadamiają.