KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Pierwsze wrażenie

Jeżeli poznajemy nową osobę i zanosi się na to, że będzie między nami zachodził kontakt społeczny ważne jest aby "jak najszybciej uzyskać o kimś wyobrażenie; będzie można bowiem przewidzieć zachowanie tej osoby i wiedzieć, jak na nie najlepiej zareagować."

W związku z tym przy pierwszym kontakcie chcemy uzyskać jak najwięcej informacji. Podejmujemy obserwację. Najpierw dochodzą do nas bodźce wzrokowe - zwracamy uwagę na wygląd - nie jesteśmy jednak w stanie zauważyć wszystkich szczegółów. Automatycznie więc dopasowujemy nowopoznaną osobę do tzw. stereotypu, który pozwala uzupełnić brakujące informacje na podstawie niektórych tylko cech zauważonych. Przykładowym stereotypem może być tutaj "stereotyp piękna" który zakłada, że osoby postrzegane jako piękne są równocześnie: miłe, życzliwe, szczęśliwe, zadowolone itd.

Wróć