KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Teoria sądów społecznych

Zakłada że obszar postaw człowieka składa się z trzech części:

  • obszaru akceptacji (tak uważam)
  • obszaru odrzucenia (tak zdecydowanie nie uważam)
  • obszaru neutralności (może tak być, jest to możliwe do przyjęcia)

Zależnie od tego na pogląd z jakiego obszaru postaw wywieramy wpływ otrzymamy odpowiednią reakcję:

  • efekt asymilacji, jeżeli pogląd sugerowany możemy zakwalifikować do naszego obszaru akceptacji - w konsekwencji zmiana postaw będzie niewielka
  • efekt kontrastu - gdy przekaz jest daleki od naszej postawy i przez to jest odrzucany - znowu wpływ jest nikły
  • sukces wywarcia wpływu, gdy trafimy na obszar neutralny, gdzie pogląd po przyjęciu może zmodyfikować postawę
Wróć