KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Zmiana postaw

Przejmowanie postaw od innych

  • postawy ukształtowane w wyniku własnych doświadczeń są silniejsze i pewniejsze niż postawy wykształcone na bazie informacji z drugiej ręki
  • biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę własnych doświadczeń większość swoich postaw przejmujemy z drugiej ręki
  • na początku naszego życia wywierają na nas wpływ postawy rodziców, później grup rówieśniczych
  • w obecnych czasach dużą rolę w kształtowaniu postaw mają mass media a szczególnie telewizja.

Mechanizmy zmiany postaw

Wyznaczniki skutecznego wpływu na zmianę postawySześć stadiów zmiany postawy

postaw