KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Więcej na temat tłumu

strong>Tłum natomiast to zgromadzenie dużej liczby osób tworzących nieokreśloną, niejednorodną masę jednostek - nie spojonych żadnymi szczególnymi więzami, zgromadzonych w sposób przypadkowy, okazjonalny lub zorganizowany, nie rządzących się żadnymi określonymi prawami.

Tłum tworzy się spontanicznie i cechuje go zanik cech osobowościowych jednostek. Nie posiada on znacznej zdolności rozumowania, intelekt tłumu jest zawsze mniejszy od intelektu jednostki, w zamian ma wielką zdolność działania, którą potęguje obecna jego organizacja. Ma poczucie potęgi przy prawie całkowitym zaniku odpowiedzialności

Jednostka w tłumie staje się automatem którym kieruje wola narzucona, nie własna - tłum nie potrafi wytworzyć własnych poglądów.

Tłumy są zdolne do ulegania skrajnym uczuciom, do porywów entuzjazmu lub napadów przemocy, którym poddają się nawet ludzie najbardziej opanowani.

Tłum działa instynktownie : spontanicznie i entuzjastycznie -gwałtownie, okrutnie, bezlitośnie lecz także heroicznie, bohatersko, bezinteresownie i ofiarnie

Aby wyjaśnić jednomyślność, z jaką tworzące tłum jednostki ulęgają skrajnym emocjom mówi się o wspólnym podświadomym wytwarzaniu cech oraz związanej z nim infekcji psychicznej - czyli nieświadomym przekazywaniu - sugerowaniu innym osobom postaw, uczuć i zachowań które zaczynają one naśladować i uznają za właściwe i własne. W tłumie można zauważyć również związane z tym działanie prawa jedności umysłowej.

Tłum cechuje się zaraźliwością - czyli popędem do naśladowania, podatnością na wpływy, poddawaniem się sugestii oraz poświęcaniem celów osobistych celom ogółu (np. udział w wojnie)- wbrew naturze człowieka.

Tendencje do określonego zachowania mają podłoże psychiczne i społeczno - ekonomiczne (np. wzrost liczby aktów zbiorowej przemocy podczas kryzysu). Znajdują one okazje do wyrażania się w tłumnych zbiorowiskach, gdzie jednostka staje się anonimowa i zachęcona do działania jednomyślnością zgromadzonych.

Powyższa definicja tłumu wywodzi się z koncepcji G. De Trade’a i G. Le Bona.

Wróć