KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Psychologia tłumu

Rozpoczynając rozważania na temat specyfiki psychologii tłumu należy odpowiedzieć na podstawowe nasuwające się pytanie: czym różni się grupa od tłumu? Czy każda duża grupa to tłum?

Grupa - zespół ludzi mający określoną strukturę, którego elementy wzajemnie na siebie wpływają, posiadający wspólny cel, wartości i normy.

Pewne grupy powstają spontanicznie, inne są zinstytucjonalizowane. Ich członkowie poddani są regułom, które rodzą się stopniowo w czasie trwania grupy albo zostały ustanowione przed jej zaistnieniem.

Więcej na temat grupyTłum natomiast to zgromadzenie dużej liczby osób tworzących nieokreśloną, niejednorodną masę jednostek - nie spojonych żadnymi szczególnymi więzami, zgromadzonych w sposób przypadkowy, okazjonalny lub zorganizowany, nie rządzących się żadnymi określonymi prawami.

Tłum tworzy się spontanicznie i cechuje go zanik cech osobowościowych jednostek. Nie posiada on znacznej zdolności rozumowania, intelekt tłumu jest zawsze mniejszy od intelektu jednostki, w zamian ma wielką zdolność działania, którą potęguje obecna jego organizacja. Ma poczucie potęgi przy prawie całkowitym zaniku odpowiedzialności

Więcej na temat tłumuWróć