Psychologia tłumu

Rozpoczynając rozważania na temat specyfiki psychologii tłumu należy odpowiedzieć na podstawowe nasuwające się pytanie: czym różni się grupa od tłumu? Czy każda duża grupa to tłum?

Grupa - zespół ludzi mający określoną strukturę, którego elementy wzajemnie na siebie wpływają, posiadający wspólny cel, wartości i normy.

Pewne grupy powstają spontanicznie, inne są zinstytucjonalizowane. Ich członkowie poddani są regułom, które rodzą się stopniowo w czasie trwania grupy albo zostały ustanowione przed jej zaistnieniem.

Więcej na temat grupyTłum natomiast to zgromadzenie dużej liczby osób tworzących nieokreśloną, niejednorodną masę jednostek - nie spojonych żadnymi szczególnymi więzami, zgromadzonych w sposób przypadkowy, okazjonalny lub zorganizowany, nie rządzących się żadnymi określonymi prawami.

Tłum tworzy się spontanicznie i cechuje go zanik cech osobowościowych jednostek. Nie posiada on znacznej zdolności rozumowania, intelekt tłumu jest zawsze mniejszy od intelektu jednostki, w zamian ma wielką zdolność działania, którą potęguje obecna jego organizacja. Ma poczucie potęgi przy prawie całkowitym zaniku odpowiedzialności

Więcej na temat tłumuWróć
{artykul_img}
Korporacji genialnie rozpoczynająBardziej intensywnie online możemy odnaleźć oferty korporacji, trudniących się wytwarzaniem wtórych fachowych sprzętów oraz maszyn. Takie korporacji ...
{artykul_img}
Umiejętnościami, talentem przejażdżkiPrzekonanie sprawdzianu na prawo jazdy nie oznacza, iż od tego momentu staliśmy się ciekawym kierowcą. Poza umiejętnościami, talentem do jazdy, który ...
{artykul_img}
Zwrócić wzglądCzy wiesz, iż podlewanie ogródków wymaga stałego źródła zasilania? Wydawałoby się to niemożliwe, albowiem i co ma jedno do drugiego, czyli woda do prądu, zaś zdaje się,

Psychologia tłumu