KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Wywieranie wpływu na grupę

Poniższa tabela przedstawia grupę działań często stosowanych w firmach - należy jednak podkreślić że w doborze tych działań należy kierować się podejściem sytuacyjnym i liczyć się z różnymi możliwymi, często przeciwstawnymi efektami działań, zależnie od sytuacji wyjściowej i warunków otoczenia. Na przykład -współzawodnictwo stymulować będzie najlepszych, ale może wywołać zahamowania u osób, które bojąc się przegrać wolą w nim nie uczestniczyć. Współzawodnictwo pobudzi zespół do działania ale może wywołać także konflikty mające zły wpływ na poziom wykonania zadania i trudne do zlikwidowania postawy wrogie i agresywne.

DziałaniaNastępstwa
WspółzawodnictwoMotywuje, lub osłabia motywacje

Dostarcza możliwość sprawdzania i bilansowania

Ukrywanie i zniekształcanie informacjiObniża jakość decyzji
Utrzymywanie drożności kanałów informacyjnychPodnosi stabilność systemu
Sztywność i sformalizowanie struktur i procedur decyzyjnychZmniejsza możliwość przystosowania do zmiany
Zwracanie się do przełożonych o podjęcie decyzjiOkazja do kontaktów

Obniżenie lub podwyższenie jakości decyzj

Zmniejszona częstość interakcjiPrzeszkadza w koordynacji i wywiązywaniu się z zadań
Małe zaufanie, podejrzliwość, wrogośćNapięcie psychiczne

Fluktuacja personelu

Spadek poziomu wykonani

Aby dokonać właściwego doboru działań które pociągną za sobą zamierzone efekty menedżer musi poznać dynamikę grupy czyli siły działające w grupie : co je wywołuje i modyfikuje.

Wróć