KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Zasady w postępowaniu z grupami
  • Jeżeli grupa ma być skutecznie wykorzystana jako środek wprowadzenia zmian, to ci ludzie, którzy mają podlegać zmianie i ci, którzy maja wywierać wpływ prowadzący do zmiany, muszą mieć silne poczucie przynależności do grupy.
  • Im grupa jest bardziej atrakcyjna dla członków tym większy wpływ może wywierać.
  • Kiedy próbujemy zmieniać postawy, wartości, czy zachowanie, to im większy jest ich związek z podstawową atrakcyjnością grupy, tym większy będzie wpływ jaki grupa może na nie wywrzeć.
  • Im większy jest prestiż członka grupy w oczach pozostałych członków grupy tym większy wpływ może on wywrzeć.
  • Gdyby zmiany powodowały odchylenie od norm grupowych napotkają opór.
  • Można wywierać silny wpływ na rzecz zmiany w grupie przez doprowadzenie do tego aby jej członkowie postrzegali potrzebę zmiany, co sprawia, że źródło zmiany leży w obrębie grupy.
  • Informacje dotyczące zmiany muszą być podzielone przez wszystkie osoby w grupie, których zmiana ma dotyczyć.
Wróć