KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Kilka złotych myśli

KAŻDY SŁYSZY TO CO ROZUMIE. (GOETHE)

SŁYSZY SIĘ TYLKO TE PYTANIA, NA KTÓRE POTRAFI DAĆ SIĘ ODPOWIEDŹ. (NIETZSCHE)

NIE WYSTARCZY MÓWIĆ DO RZECZY. TRZEBA MÓWIĆ DO LUDZI. (LEC)

LUDZIE NIE CHCĄ ABY DO NICH MÓWIĆ. CHCĄ ABY Z NIMI ROZMAWIAĆ. UŚMIECH JEST NAJELEGANTSZYM SPOSOBEM POKAZYWANIA ZĘBÓW.

NIE ZWYCIĘSTWO POWINNO BYĆ CELEM DYSKUSJI LECZ POŻYTEK. (JOUBERT)

CZY CZŁOWIEK JEST MĄDRY, MOŻNA POZNAĆ ZNACZNIE LEPIEJ PO JEGO PYTANIACH, NIŻ PO JEGO ODPOWIEDZIACH. (DE LEVIS)

MÓWCA POWINIEN WYCZERPAĆ TEMAT- NIE SŁUCHACZY. (WINSTON CHURCHILL)

NIE MÓW WSZYSTKIEGO CO WIESZ - ALE ZAWSZE WIEDZ, CO MÓWISZ POTRZEBA DWÓCH LAT, ABY NAUCZYĆ SIĘ MÓWIĆ, PIĘĆDZIESIĘCIU, ABY NAUCZYĆ SIĘ MILCZEĆ. (ERNEST HEMINGWAY)

Wróć