KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Zwierzchnictwo nad grupą

Zwierzchnictwo podobnie jak nad jednostkami opera się na podobnych podstawach:

FormalnychFunkcjonalnych
PrawomocnośćPozycjaKompetencjeOsobowość
- Usankcjonowanie etyczne

- Porządek prawny

- Aprobata społeczna

- Zgeneralizowany szacunek względem zwierzchnictwa

- Posłuszeństwo ustalonemu porządkowi

- Działanie na zasadzie : kierownik ustala <prawo> i uznajemy je za nasz

<obowiązek>

- Stanowisko w hierarchii

- Formalna nadana przez organizację

- Oparte na sankcjach

- Formalna rola

- Racjonalna

- Oparta na wiedzy

- Doświadczeniu

- Rozumie

- Zaufaniu

- Znajomość rzeczy

- Charyzmatyczne

- Znajomość ludzkiego aspektu zarządzania

- Kontakty z podwładnymi

- Umiejętność godzenia potrzeb indywidualnych

- Umiejętność perswazji

Chcąc wywierać wpływ na grupę należy posiadać przede wszystkim autorytet funkcjonalny. Trudną formą wywierania wpływu na grupy jest zmiana w grupie. Przede wszystkim należy unikać sformułowania "zmiana" ponieważ kojarzy się ono z manipulowaniem, przez większość ludzi odbierane jest pejoratywnie i wytwarza poczucie zagrożenia, niepewności i niechęci.

Zamiast "zmiany" należy wprowadzać "szkolenia" - które będą miały na celu modelowanie zachowań, przyzwyczajeń. Można wyróżnić kilka typowych zachowań którymi należy posługiwać się chcąc wprowadzić zmianę za pomocą grupy i w grupie.

Wróć