KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Precyzyjna komunikacja

Zasady precyzyjnej komunikacji

  • szeroko zakresowe słuchanie,
  • czytelne wypowiadanie się,
  • posługiwanie się informacją niewerbalną,
  • kontrolowanie emocji własnych i rozmówcy.

Podstawowe dwa procesy wchodzące w skład komunikacji to mówienie i słuchanie.

Podczas komunikacji należy posługiwać się językiem:

  • prostym - tak abyśmy zostali jednoznacznie zrozumiani, pozostawiając mało miejsca dla interpretacji drugiej strony
  • opisowym - aby w jak najszerszy, najbardziej obrazowy przedstawić nasze stanowisko,
  • rozmówcy (specjalistyczny) używając właściwych sformułowań, ułatwi to porozumienie się a gdy chodzi o sprawy naukowe uwidoczni nasz profesjonalizm i znajomość tematu.

Podczas komunikacji należy przez cały czas zdobywać jak najwięcej informacji - danych od drugiej strony. Ważny jest przekaz niewerbalny - obserwacja zachowania i mowy ciała rozmówcy ale dużo zależy od jakości naszego słuchania tego co mówi druga strona.

X PRZYKAZAŃ DOBREGO SŁUCHACZA