KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Procesualny model perswazji

Model perswazji

Wg tego modelu wywierając wpływ za pomocą środka jakim jest perswazja mamy do czynienia z czterema etapami tego procesu w których musimy spełnić odpowiednie warunki aby nasz przekaz skutecznie oddziaływał:

  1. UWAGA - zauważenie przez odbiorcę
  2. ZROZUMIENIE komunikatu
  3. ULEGANIE przekazowi - czyli akceptacja argumentów
  4. UTRZYMANIE zmienionych postaw

Wystąpienie każdego kolejnego etapu procesu nie wystąpi bez zaistnienia poprzedniego i każdy kolejny etap cechuje się wyższą trudnością osiągnięcia.

Inteligencja odbiorcy przekazu

Teoria ta ma szeroki zakres nie jest jednak precyzyjna ponieważ nie można przewidzieć prawdopodobnego efektu wpływu. Różne czynniki maja wpływ na zdolność oddziaływania perswazji. Przykładowo inteligencja odbiorcy przekazu z jednej strony może być czynnikiem pomagającym w wywarciu wpływu - osoba inteligentna szybciej zauważy przekaz i osiągnie wyższy stopień zrozumienia.

Jednak z drugiej strony jednostka inteligentna, która wytworzyła własne poglądy wysunie kontrargumenty i nie łatwo ulegnie perswazji.

Wróć