KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Reguła wzajemności

Jest to reguła znana we wszystkich społeczeństwach i polega na tym, że czujemy się zobowiązani odwdzięczyć się osobie, która oddała nam jakąś przysługę.


Reguła ta zawiera trzy reguły szczegółowe:

  • nakaz pomagania, czy świadczenia przysług innym
  • nakaz przyjmowania cudzej pomocy
  • nakaz odwzajemniania się przysługą na przysługę

"Uzyskanie pomocy od innej osoby silnie obliguje do jej odwzajemnienia, a zwrotne odwdzięczanie się nie zależy od stopnia sympatii odczuwanej do tej osoby".

Reguła wzajemności to jedna z najsilniejszych reguł, która powoduje, że poczucie zobowiązania decyduje nieraz spełnianie cudzych próśb, które bez tego uczucia z pewnością spotkałoby się z odmową. Poczucie zobowiązania może silniej wpływać na spełnianie cudzych próśb niż inne czynniki. Reguła ta jest często wykorzystywana w trakcie realizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz podczas negocjacji.

Wróć