KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Społeczny dowód słuszności
Konformizm - dostosowywanie przez ludzi swoich postaw, zachowania i przekonań do norm społecznych przyjętych w grupie.

Ludzie są bardziej skłonni uznać działania innych za dowód słuszności wtedy, gdy jesteśmy niepewni swego, gdy sytuacja jest niejasna i dwuznaczna, gdy dominuje niepewność.

Reguła dowodu społecznego, czyli postępuj tak jak inni, myśl tak jak oni np. "wielu ludzi złożyło ofiarę", "niesie pomoc w nieszczęściu", "stoi w kolejce po bilety do muzeum", więc i ty zrób to samo, bądź podobny do innych.

Wróć