KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Wyznaczniki skutecznego wpływu na zmianę postawy

Wpływ na zmianę postawy

Skuteczność wpływu zależy od:

  • nadawcy przekazu - powinien być kompetentny, mieć czyste intencje, być atrakcyjny i podobny do odbiorcy
  • treści - tj. od siły argumentacji przekazu, umiejętności przekonywania, że obiekt argumentacji ma pozytywne cechy, nie ma cech negatywnych i najbardziej charakterystyczne cechy obiektu nie są negatywne lecz pozytywne; siła zależy także od bliskości człowieka który wywiera wpływ. Bliskość zależy od intensywności kontaktu między osobami
  • organizacji przekazu - czyli kolejności przekazywania treści, ze zwróceniem uwagi na prawa "efektu pierwszeństwa" i "świeżości" tj. większym oddziaływaniem informacji które pierwsze docierają do odbiorcy oraz tych które dotarły na końcu
  • środka komunikacji przekazu - dobór środka co do przekazywanych treści, dążenie do żywości środka przy zachowaniu zasady że trudniejsze do zrozumienia treści muszą przyjąć formę pisaną
  • odbiorcy przekazu - dawniej przyjmowane teorie zakładały możliwość istnienia niejako cechy osobowości jaką jest podatność na uleganie perswazji, jednak najnowsze badania dowodzą, że nie można takiego wniosku zaakceptować.

Ponadto nie znaleziono osobowościowych wyznaczników podatności na perswazję takich jak introwersja, ekstrawersja czy poczucie kontroli. Za kluczowy proces u odbiorcy przekazu uznaje się przetwarzanie argumentacji zawartej w przekazie oraz zaangażowanie odbiorcy.

Wróć