KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Zaangażowanie i konsekwencja

Reguła ta oparta jest na sile ludzkiego dążenia do zgodności między słowami, przekonaniami, postawami i czynami. Konsekwencja jest cnotą wysoce cenioną przez społeczeństwo. Konsekwentne trzymanie się decyzji zwalnia z konieczności rozpatrywania wciąż nowych informacji - wystarczy postępować zgodnie z raz dokonanymi postanowieniami.

Wróć