KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Pytanie 13

13.Czy uważasz się za osobę uległą?

Ostatnie pytanie miało na celu zbadanie podatności ankietowanych na wpływy innych. 20% udzieliło odpowiedzi NIE - są to zatem ludzie, którzy identyfikują wpływy i starają się im przeciwstawić za wszelką cenę.

W sumie 70 % ankietowanych odpowiedziało RACZEJ TAK i RACZEJ NIE - są to ludzie których można zidentyfikować jako osoby które zauważają wpływy, starają ocenić ich wpływ na własną osobę i podlegać jedyne tym wpływom które przyniosą im korzyść. Potrafią się bronić, lecz także korzystać z pozytywnych wpływów z otoczenia.

Pozostałe 10% to ludzie bezradni na wpływy - łatwo wpłynąć na zmianę ich postępowania, przyjmują wszystkie wpływy otoczenia - może dlatego że nie potrafią się bronić, lub też uważają że uległość jest metodą na dopasowanie się do otoczenia a brak uległości byłby postrzegany jako bunt przeciwko innym a to spotkało by się ze sprzeciwem i złymi konsekwencjami.

1  2  3  4 i 5  6 i 7  8  9  10  11 i 12  13