KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Pytanie 6 i 7

6.Czy starasz się być konsekwentny w swoich działaniach?

7.Czy jeżeli wycofujesz się z danej komuś obietnicy czujesz się nie komfortowo?

Odpowiedzi na kolejne pytania pokazują wpływ reguły zaangażowania i konsekwencji. Głosy są bardzo podobnie rozłożone - 75% ankietowanych kieruje się w życiu zasadą konsekwentności i sytuacje związane ze złamaniem tej zasady są dla 75% sytuacją niewygodną.

1  2  3  4 i 5  6 i 7  8  9  10  11 i 12  13