KOMUNIKACJA
W BIZNESIE

Strony dla biznesu

Pytanie 2

2. Czy zdarza Ci się działać z wyrachowaniem - oceniając przyszłe korzyści swojego zachowania?

Z jednej strony 60% osób zdeklarowało się w odpowiedzi na pierwsze pytanie, że rzadko kieruje nimi odruch bezinteresowności - jednak w odpowiedzi na drugie pytanie tylko 44% przyznaje się do posiadania negatywnej cechy jaką jest wyrachowanie.

Można z tego wnioskować że ankietowanych cechuje tendencja do przedstawiania siebie w dobrym świetle - możemy przyznać się do braku pozytywnej cechy, lecz unikamy otwartego przyznania się do posiadania cechy negatywnej.

W związku z tym, moim zdaniem odpowiedzi na to pytanie nie odzwierciedlają faktycznych motywów postępowania, potwierdza to rozkład odpowiedzi w kolejnym pytaniu.

1  2  3  4 i 5  6 i 7  8  9  10  11 i 12  13